ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه تخصصی معارف اهل بیت(ع)

قم (قم)

حوزوی

0 30 شهریور 1402
2

كتابخانه دانشگاه مفيد

قم (قم)

دانشگاهی

107068 30 شهریور 1402
3

کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

قم (قم)

تخصصی

24155 29 شهریور 1402
4

کتابخانه مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

قم (قم)

تخصصی

56034 19 شهریور 1402
5

كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

قم (قم)

عمومی

100869 8 شهریور 1402
6

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

16506 7 شهریور 1402
7

کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت

يزد (یزد)

تخصصی

21280 2 شهریور 1402
8

کتابخانه و مرکز یادگیری دانشکده پزشکی

تهران (تهران)

دانشگاهی

46229 2 شهریور 1402
9

كتابخانه مركزی دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

5404 26 مرداد 1402
10

كتابخانه عمومي و امانی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

قم (قم)

عمومی

54266 26 مرداد 1402
11

كتابخانه تخصصی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

81290 26 مرداد 1402
12

كتابخانه تخصصی لاتين پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

5873 26 مرداد 1402
13

كتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

21870 26 مرداد 1402
14

کتابخانه کوثر دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

43537 26 مرداد 1402
15

كتابخانه مدرسه اسلامی هنر

قم (قم)

تخصصی

33710 26 مرداد 1402
16

مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی

قم (قم)

تخصصی

201888 26 مرداد 1402
17

كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت

قم (قم)

تخصصی

30361 22 مرداد 1402
18

كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

قم (قم)

دانشگاهی

45028 22 مرداد 1402
19

كتابخانه حضرت معصومه (س) جامعه الزهراء (س)

قم (قم)

حوزوی

40038 18 مرداد 1402
20

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی

قم (قم)

تخصصی

62672 18 مرداد 1402