ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

قم (قم)

حوزوی

5568 3 اسفند 1395
2

کتابخانه حوزه علمیه امام علی بن ابیطالب(ع) ملایر

ملایر (همدان)

حوزوی

11246 2 اسفند 1395
3

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران رضویه (ع)

مشهد (خراسان رضوي)

حوزوی

5034 2 اسفند 1395
4

کتابخانه مدرسه عالی علمیه خواهران امام حسین (ع)

يزد (یزد)

حوزوی

2530 2 اسفند 1395
5

کتابخانه دانشگاه فرهنگیان فردوس(مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر)

فردوس (خراسان جنوبی)

دانشگاهی

7025 2 اسفند 1395
6

كتابخانه و پژوهشكده تخصصي قرآن و عترت(مهد قرآن حضرت جواد الائمه(ع))

يزد (یزد)

تخصصی

10510 1 اسفند 1395
7

كتابخانه مركز آموزش عالی ثامن الحجج (ع)

مشهد (خراسان رضوي)

دانشگاهی

4704 28 بهمن 1395
8

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س)

اردكان (یزد)

حوزوی

3654 28 بهمن 1395
9

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام جعفر صادق (ع)

شاهرود (سمنان)

حوزوی

3973 28 بهمن 1395
10

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا (س)

كنگاور (کرمانشاه)

حوزوی

2483 28 بهمن 1395
11

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام خمینی (ره)

كرمانشاه (کرمانشاه)

حوزوی

3224 28 بهمن 1395
12

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب (س)

میناب (هرمزگان)

حوزوی

3237 28 بهمن 1395
13

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س)

خميني شهر (اصفهان)

حوزوی

4311 28 بهمن 1395
14

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

مباركه (اصفهان)

حوزوی

3750 28 بهمن 1395
15

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران زینب كبری (س)

تهران (تهران)

حوزوی

4280 28 بهمن 1395
16

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه (س)

تهران (تهران)

حوزوی

5322 28 بهمن 1395
17

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حجت (عج)

تهران (تهران)

حوزوی

2010 28 بهمن 1395
18

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) نقده

نقده (آذربایجان غربی)

حوزوی

2720 27 بهمن 1395
19

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج علیه السلام پارس آباد

پارس آباد (اردبیل)

حوزوی

2138 27 بهمن 1395
20

کتابخانه مدرسه علیمه خواهران حضرت ولیعصر (ع) گرمی

گرمی (اردبیل)

حوزوی

2956 27 بهمن 1395