ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع)

قم (قم)

دانشگاهی

44124 2 خرداد 1396
2

کتابخانه دیجیتالی نور

قم (قم)

عمومی

8860 23 اردیبهشت 1396
3

کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی تربت حیدریه

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

دانشگاهی

8860 20 اردیبهشت 1396
4

کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

9479 14 اردیبهشت 1396
5

كتابخانه تخصصي امام خميني (ره)

قم (قم)

تخصصی

12607 13 اردیبهشت 1396
6

كتابخانه تخصصی فقه و اصول

قم (قم)

تخصصی

29004 11 اردیبهشت 1396
7

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی

قم (قم)

تخصصی

28244 10 اردیبهشت 1396
8

كتابخانه جامع علوم و معارف قرآن كریم (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع))

قم (قم)

تخصصی

19314 8 اردیبهشت 1396
9

كتابخانه دانشگاه مفيد

قم (قم)

دانشگاهی

108190 6 اردیبهشت 1396
10

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

13325 5 اردیبهشت 1396
11

كتابخانه عمومی مكتب الزهراء (س)

تهران (تهران)

عمومی

27244 4 اردیبهشت 1396
12

کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی

تهران (تهران)

دانشگاهی

133505 3 اردیبهشت 1396
13

كتابخانه مركز تحقيقات آموزش و پرورش

قم (قم)

عمومی

23162 3 اردیبهشت 1396
14

كتابخانه معاونت امور فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت علیهم السلام

قم (قم)

تخصصی

15592 3 اردیبهشت 1396
15

كتابخانه مدرسه اسلامی هنر

قم (قم)

تخصصی

32577 29 فروردین 1396
16

كتابخانه دانشگاه علوم اسلامي رضوى (ع)

مشهد (خراسان رضوي)

دانشگاهی

42419 20 فروردین 1396
17

كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت

قم (قم)

تخصصی

22789 14 فروردین 1396
18

کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت (مشهد مقدس)

مشهد (خراسان رضوي)

تخصصی

1043 14 فروردین 1396
19

كتابخانه بنياد دايرة المعارف اسلامي

تهران (تهران)

تخصصی

137577 26 اسفند 1395
20

كتابخانه امام صادق (ع) (حوزه علميه)

قزوين (قزوین)

حوزوی

55097 25 اسفند 1395