ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه عمومی شهید مطهری

تربت جام (خراسان رضوي)

عمومی

10310 27 اسفند 1395
2

كتابخانه عمومی استاد ذبیح الله صاحبكار

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

9218 27 اسفند 1395
3

كتابخانه عمومی شهید باهنر

صالح آباد (خراسان رضوي)

عمومی

10809 27 اسفند 1395
4

كتابخانه عمومی شهید بهشتی

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

22407 27 اسفند 1395
5

كتابخانه عمومی شهید باهنر

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

22874 27 اسفند 1395
6

كتابخانه عمومی مرحوم علی اكبر عبداللهی

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

10678 27 اسفند 1395
7

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

قوچان (خراسان رضوي)

عمومی

13583 27 اسفند 1395
8

كتابخانه عمومی آیت الله مقدسی (ره)

محلات (مرکزی)

عمومی

11824 27 اسفند 1395
9

كتابخانه عمومی علامه طباطبايي (ره)

محلات (مرکزی)

عمومی

18365 27 اسفند 1395
10

كتابخانه عمومی آیت الله نجفی قوچانی

قوچان (خراسان رضوي)

عمومی

11084 27 اسفند 1395
11

كتابخانه عمومی شهید رجائی

تربت جام (خراسان رضوي)

عمومی

20677 27 اسفند 1395
12

كتابخانه عمومی خاتم الانبیاء (ص)

خواف (خراسان رضوي)

عمومی

13884 27 اسفند 1395
13

كتابخانه عمومی طبرسی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

15789 27 اسفند 1395
14

كتابخانه عمومی فردوسی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

16022 27 اسفند 1395
15

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

طرقبه (خراسان رضوي)

عمومی

11932 27 اسفند 1395
16

كتابخانه عمومی شهید مدرس

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

10916 27 اسفند 1395
17

كتابخانه عمومی شهید مطهری

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

12799 27 اسفند 1395
18

كتابخانه عمومي دكتر علي شريعتی

سبزوار (خراسان رضوي)

عمومی

15388 27 اسفند 1395
19

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

15074 27 اسفند 1395
20

كتابخانه عمومی باقر العلوم (ع)

چناران (خراسان رضوي)

عمومی

9741 27 اسفند 1395