ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه

قم (قم)

عمومی

50000 28 خرداد 1397
2

كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت

قم (قم)

تخصصی

25044 23 خرداد 1397
3

کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

10073 21 خرداد 1397
4

کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم

قم (قم)

عمومی

33714 8 خرداد 1397
5

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

14465 8 خرداد 1397
6

كتابخانه عمومی مكتب الزهراء (س)

تهران (تهران)

عمومی

34869 31 اردیبهشت 1397
7

کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین علیه السلام

يزد (یزد)

حوزوی

6291 27 اردیبهشت 1397
8

كتابخانه مدرسه فقهی امام باقر (ع)

قم (قم)

حوزوی

4555 25 اردیبهشت 1397
9

کتابخانه امید (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

13646 25 اردیبهشت 1397
10

كتابخانه امام صادق (ع) (حوزه علميه)

قزوين (قزوین)

حوزوی

57364 20 اردیبهشت 1397
11

کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت

يزد (یزد)

تخصصی

4993 16 اردیبهشت 1397
12

كتابخانه تخصصي امام خميني (ره)

قم (قم)

تخصصی

12789 10 اردیبهشت 1397
13

کتابخانه انتشارات سمت

تهران (تهران)

تخصصی

2580 10 اردیبهشت 1397
14

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه گيلان

رشت (گیلان)

دانشگاهی

3032 5 اردیبهشت 1397
15

كتابخانه و موزه ملي ملك

تهران (تهران)

عمومی

34492 5 اردیبهشت 1397
16

كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع)

قم (قم)

دانشگاهی

45301 2 اردیبهشت 1397
17

كتابخانه عمومی میرداماد

گرگان (گلستان)

عمومی

53197 30 فروردین 1397
18

كتابخانه مدرسه اسلامی هنر

قم (قم)

تخصصی

36982 30 فروردین 1397
19

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی

قم (قم)

-

36982 28 فروردین 1397
20

کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی

قم (قم)

-

292082 28 فروردین 1397