ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تهران (تهران)

عمومی

902497 دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
2

سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

517314 سه شنبه 6 خرداد 1393
3

كتابخانه امام خميني (ره) شهر قنوات

قنوات (قم)

عمومی

5090 چهارشنبه 9 اسفند 1391
4

كتابخانه آستان حضرت عبدالعظيم حسنى (ع)

شهر رى (تهران)

عمومی

76483 چهارشنبه 9 اسفند 1391
5

كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

قم (قم)

عمومی

58608 یکشنبه 18 آبان 1393
6

كتابخانه آيت ‌الله شهيد مدرس (ره) (آستان قدس رضوی ع)

كاشمر (خراسان رضوي)

عمومی

41993 سه شنبه 6 خرداد 1393
7

كتابخانه آيت ‌الله وزيري (آستان قدس رضوی ع)

يزد (یزد)

عمومی

2206 سه شنبه 6 خرداد 1393
8

كتابخانه آيت الله حكيم (ره) (آستان قدس رضوی ع)

تهران (تهران)

عمومی

19929 چهارشنبه 7 خرداد 1393
9

كتابخانه آیت الله العظمی آخوند ملا علی همدانی (ره)

همدان (همدان)

حوزوی

17576 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
10

كتابخانه آیت الله العظمی بروجردی (مسجد اعظم)

قم (قم)

عمومی

34865 پنج شنبه 28 اسفند 1393
11

كتابخانه آیت الله جلیلی (آستان قدس رضوی ع)

كرمانشاه (کرمانشاه)

عمومی

22932 سه شنبه 6 خرداد 1393
12

كتابخانه آیت الله شیخ محمد تقی بروجردی (آستان قدس رضوی ع)

بروجرد (لرستان)

عمومی

29463 سه شنبه 6 خرداد 1393
13

كتابخانه آیت الله صافي گلپايگانى

قم (قم)

حوزوی

5501 پنج شنبه 15 آبان 1393
14

كتابخانه الغدير (مؤسسه فرهنگی تحقيقاتی اخوان دستمالچی)

يزد (یزد)

عمومی

60235 سه شنبه 12 اسفند 1393
15

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

كرمان (کرمان)

عمومی

10551 سه شنبه 6 خرداد 1393
16

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

قائن (خراسان جنوبی)

عمومی

20586 سه شنبه 6 خرداد 1393
17

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

امین شهر (کرمان)

عمومی

14442 چهارشنبه 7 خرداد 1393
18

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

قوچان (خراسان رضوي)

عمومی

27230 سه شنبه 6 خرداد 1393
19

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

بيرجند (خراسان جنوبی)

عمومی

37818 چهارشنبه 7 خرداد 1393
20

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

درگز (خراسان رضوي)

تخصصی

22217 سه شنبه 6 خرداد 1393