تعداد مدارک : 65435
مدارک شناخته شده : 46042
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم كامپیوتر، اطلاع رسانی و كلیات
4496
%5.3
100
فلسفه و روانشناسی
5167
%6.1
200
دین
20497
%24.3
300
علوم اجتماعی
12690
%15.1
400
زبان
2654
%3.2
500
علوم طبیعی و ریاضیات
4191
%5.0
600
فناوری
13724
%16.3
700
هنرها
3502
%4.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
7234
%8.6
900
جغرافیا و تاریخ
10078
%12.0