تعداد مدارک : 4717
مدارک شناخته شده : 4688
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
5
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1997
%73.4
C
علوم کمکی تاریخ
4
%0.1
D
تاریخ (عمومی)
272
%10.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.1
G
جغرافیا
5
%0.2
H
علوم اجتماعی
46
%1.7
J
علوم سیاسی
13
%0.5
K
حقوق
20
%0.7
L
آموزش و پرورش
30
%1.1
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای زیبا
3
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
254
%9.3
Q
علوم
10
%0.4
R
علوم پزشکی
24
%0.9
T
فنآوری
2
%0.1
U
علوم نظامی
2
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
30
%1.1