تعداد مدارک : 2361
مدارک شناخته شده : 2311
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
4
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1665
%72.0
C
علوم کمکی تاریخ
9
%0.4
D
تاریخ
251
%10.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.1
G
جغرافیا
11
%0.5
H
علوم اجتماعی
49
%2.1
J
علوم سیاسی
14
%0.6
K
حقوق
6
%0.3
L
آموزش و پروش
14
%0.6
N
هنرهای تجسمی
1
%0.0
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
216
%9.3
Q
علوم
10
%0.4
R
علوم پزشکی
27
%1.2
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
7
%0.3
U
علوم نظامی
3
%0.1
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
20
%0.9