تعداد مدارک : 6954
مدارک شناخته شده : 6950
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
2
%0.0
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
394
%5.7
C
علوم کمکی تاریخ
5
%0.1
D
تاریخ
166
%2.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
3
%0.0
G
جغرافیا
41
%0.6
H
علوم اجتماعی
299
%4.3
J
علوم سیاسی
12
%0.2
K
حقوق
12
%0.2
L
آموزش و پروش
339
%4.9
M
موسیقی
2
%0.0
N
هنرهای تجسمی
8
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
320
%4.6
Q
علوم
1982
%28.5
R
علوم پزشکی
98
%1.4
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
4
%0.1
T
فنآوری
3227
%46.4
U
علوم نظامی
13
%0.2
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
20
%0.3