تعداد مدارک : 9579
مدارک شناخته شده : 9209
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
245
%2.7
100
فلسفه و روانشناسی
617
%6.7
200
دین
1807
%19.5
300
علوم اجتماعی
1133
%12.3
400
زبان
156
%1.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
281
%3.0
600
فناوری
1553
%16.8
700
هنرها
330
%3.6
800
ادبیات (آثار ادبی)
2302
%24.9
900
جغرافیا و تاریخ
821
%8.9