ردیف؟؟ عنوان المکتبة المدینه (المحافظة) نوع عدد المنابع التحدیث الاخیر
1

کتابخانه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

جلفا (أذربایجان الشرقیة)

دانشگاهی

3611 11 اسفند 1394
2

کتابخانه حوزه علمیه خواهران الزهراء (س) شبستر

شبستر (أذربایجان الشرقیة)

حوزوی

2691 5 بهمن 1395
3

کتابخانه حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه (س) خسروشاه

خسروشاه (أذربایجان الشرقیة)

حوزوی

2013 3 بهمن 1395
4

أهر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

17861 1 آذر 1390
5

كتابخانه عمومي آخي جهان

أذر شهر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

6198 18 اردیبهشت 1389
6

كتابخانه عمومي اسفهلان

إسفهلان (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

7130 21 مرداد 1389
7

كتابخانه عمومي اسكو

اسکو (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

14163 13 مرداد 1389
8

كتابخانه عمومي اميرخيزى

تبریز (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

15428 14 آبان 1388
9

كتابخانه عمومی آیت الله سید جواد خامنه ای شبستر

شبستر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

16853 19 آبان 1389
10

كتابخانه عمومي ايلخچى

ایلختشی (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

10631 21 فروردین 1389
11

كتابخانه عمومي باسمنج

باسمنج (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

9648 25 آبان 1389
12

كتابخانه عمومی پارك شهر مرند

مرند (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

10874 10 مرداد 1389
13

كتابخانه عمومي تربيت

تبریز (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

29072 9 شهریور 1390
14

كتابخانه عمومی تیمورلو

أذر شهر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

7790 13 دی 1389
15

كتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی

زنوز (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

11504 12 مرداد 1389
16

كتابخانه عمومی حكیم نباتی كلیبر

کلیبر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

6132 29 مرداد 1389
17

كتابخانه عمومي خدافرین

کلیبر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

8462 29 مرداد 1389
18

كتابخانه عمومي خسرو شهر

خسرو شهر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

15241 25 مرداد 1389
19

كتابخانه عمومی خواجه نصیر

مراغة (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

5036 18 آذر 1389
20

كتابخانه عمومي شماره 1 آذر شهر

أذر شهر (أذربایجان الشرقیة)

عمومی

18618 8 مرداد 1389