راهنمای جستجوی پیشرفته

در قسمت جستجو امکان استفاده از عملگرهای منطقی جستجوی عبارت (" ")، ترکیب عطفی (فاصله) و ترکیب فصلی (|) وجود دارد. همچنین امکان جستجو بر اساس پارامترهای مختلفی وجود دارد:

  • می توانید جستجوی خود را در کتابخانه های خاصی بر اساس مکان (استان و شهر) و یا نوع کتابخانه انجام دهید.
  • جستجو در فیلدهای معمول اسناد مانند عنوان، پدید آورنده و موضوع با قابلیت استفاده از عملگرهای منطقی وجود داد.
  • برای جستجو در سایر اطلاعات شناسنامه ای کتاب مانند ناشر، قطع، ویراستار و ... از فیلد سایر اطلاعات استفاده نمائید.