لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

مجموعه الاخبار فی نفائس الاثار و مكارم الاخلاق و كلمات ائمه الاطهار

نام کتابخانهكتابخانه تخصصی دانشگاه اديان و مذاهب
پديدآورنده

جلالی شاهرودی، حسن

موضوع

احادیث

شماره رديف27511
مابقي فيلدها{117} = {19} = {159}رقعی
شماره ثبت۱۲۴۹۵
شرح پديدآورتالیف محمد حسن جلالی شاهرودی
ناشركتابفروشی جعفری
محل نشرمشهد
رده کنگره
BP ۱۴۰ /ج۸ /م۳
زبانفارسی
يادداشتكتابنامه به صورت زیرنویس
مشخصات ظاهري۳۸۴ص 
نسخه
BARCODE1222747
وارد کننده اطلاعاتحسینی
تاريخ ورود۸۱/۱۰/۲۵
کنترل کننده اطلاعاتمحمدی شجاعی


دارالحدیث