لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

فیزیولوژی گیاهی (تایز و زایگر)

نام کتابخانهكتابخانه مركزي آستان قدس رضوي (ع ) - تالار قفسه باز بانوان
پديدآورنده

تایز، لینكلن

موضوع

گیاهان - فیزیولوژی

شماره رديف367313
مابقي فيلدها{117} = {19} = ۸۸۳۱{159}/۱۱/۸۲ = ۷۸۳۱{159}/۴۰/۸۰ = {}شریعتی
شماره ثبت۲۲۱۴۰۹۱۷ = ۱۱۴۵۰۷۴۰ = ۴۰۱۸۷۸۳۷ = ۴۳۷۳۱۴۲ = ۲۱۱۵۶۱۳۳ = ۳۷۷۵۲۵۴ = ۹۹۲۱۵۳۸ = ۱۱۴۸۲۷۷۲ = ۲۲۱۲۹۲۲۸ = ۲۳۵۲۲۲۰ = ۴۲۶۰۹۷۷ = ۳۶۸۱۸۹۶ = ۲۰۱۵۰۹۳۱ = ۴۱۷۲۱۴۲ = ۴۰۱۸۷۸۳۸
مابقي پديدآورندگانزایگر، ادواردو = مترجم = ابریشم چی، پروانه
شرح پديدآور[لینكلن تایز، ادواردو زایگر]؛ مترجمین : پروانه ابریشم چی [و دیگران]؛ ویراستاران حسن ابراهیمزاده، عذرا صبورا
ويرايشگرویرایش ۳
ناشرخانه زیست شناسی
محل نشرتهران
سال نشر۱۳۸۶ = 964-2605-15-5
شماره ديويي
۵۷۱ /۲ ت۲۸۷ف ۱۳۸۶
نوعملی = NO
يادداشتعنوان اصلی : de dr3 ,ygoloisyhp tnalP = واژه نامه = 5-51-5062-469 NBSI
مشخصات ظاهريXX, ۷۵۱ ص .: مصور، نمودار
سالپ
نسخه
محل نگهداري ۲۱
وارد کننده اطلاعات
تاريخ ورود۱۳۸۶/۱۲/۲۷


دارالحدیث