كتابخانه مدرسه علمیه شهید آیت الله صدوقی
كتابخانه مدرسه علمیه شهید آیت الله صدوقی
خراسان رضوی, مشهد
مشهد مقدس - میدان شهدا – خیابان آیت الله عبادی – بین عبادی 6 و 8 – مدرسه علمیه آیت الله شهید صدوقی