کتابخانه شماره دو کانون اسلامی انصار
کتابخانه شماره دو کانون اسلامی انصار
تهران, تهران
تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان گردآفرید- پلاک 2