کتابخانه معلم دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا (س) سمنان
کتابخانه معلم دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا (س) سمنان
سمنان, سمنان
سمنان - نبش میدان ارگ - دانشگاه فرهنگیان- پردیس الزهرا (س) سمنان (خواهران)