کتابخانه انتشارات سمت
کتابخانه انتشارات سمت
تهران, تهران
تهران - بزرگراه جلال آل احمد - غرب پل یادگار امام - روبروی پمپ گاز - سازمان سمت - طبقه اول کتابخانه