کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد شهید مطهری دانشگاه ولی عصر(عج)
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد شهید مطهری دانشگاه ولی عصر(عج)
کرمان, رفسنجان
رفسنجان - میدان 22 بهمن - ابتدای جاده یزد - دانشگاه ولی عصر(عج)