کتابخانه عمومی علامه امینی
کتابخانه عمومی علامه امینی
قم, قم
قم- خیابان کارگر- بلوار سوم خرداد- خیابان امام حسین(ع)- انتهای کوچه 16 .