کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) خوی
کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) خوی
آذربایجان غربی, خوی
خوی- خیابان شریعتی- خیابان مصلی- جنب مصلی