کتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام هادی (ع) شوشتر
کتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام هادی (ع) شوشتر
خوزستان, شوشتر
شوشتر- فلكه 17شهریور- بلوار شهید شرافت- جنب مدرسه امام هادی (ع)