کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی
کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی
تهران, تهران
تهران- ولنجک- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن - میدان شهید شهریاری - بلوار دانشجو - کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی