کتابخانه فردوس (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه فردوس (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - فلكه دوم صادقيه- بلوار فردوس- بعد از چهارراه مخابرات- فرهنگسراي فردوس.