کتابخانه امید (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه امید (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - ميدان نوبنياد- بزرگراه شهيد بابايي- شهرك اميد- مجتمع فرهنگی .