کتابخانه حسینیه هدایت(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه حسینیه هدایت(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - خيابان ري- بالاتر از ميدان قيام- كوچه شهيد رقيب دوست- حسينيه هدايت.