کتابخانه داوودیه(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه داوودیه(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران- خیابان دکتر شریعتی- بلوار میرداماد- خیابان امیرسهیل تبریزیان- نبش کوچه بهبهانی- پلاک ۱۱.