کتابخانه مرکز علمی کاربردی معماری و شهرسازی شیخ بهایی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه مرکز علمی کاربردی معماری و شهرسازی شیخ بهایی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - بزرگراه نواب صفوی- بالاتر از میدان حق شناس- نبش خیابان جوانمرد- ساختمان دماوند۹