کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی
کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی
تهران, تهران
تهران - كیلومتر ۲۱ جاده مخصوص كرج - ورودی شهر قدس - خیابان فرنان - انتهای خیابان - پلاک ۸ - مركز پژوهش متالورژی رازی.