کتابخانه گلستان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه گلستان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - نارمك - ميدان هلال احمر - خيابان گلستان - ضلع شمالي بوستان فدك - فرهنگسراي گلستان.