کتابخانه تلاش (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه تلاش (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - محله خاني‌آبادنو - بلوار ميلاد - خيابان شهرداری - جنب بوستان ۲۲ بهمن - خانه فرهنگ تلاش.