کتابخانه علامه طباطبايي (ره) (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه علامه طباطبايي (ره) (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - خيابان آزادی - خيابان شهيدان - ميدان هاشمي - فرهنگسرای کار.