کتابخانه مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران
کتابخانه مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران
تهران, تهران
تهران- بلوار کشاورز- خیابان قدس- نبش کوچه شاهد- پلاک37- طبقه چهارم- مرکز تحقیقات بین المللی بیابان.