کتابخانه موسسه لغتنامه دهخدا دانشگاه تهران
کتابخانه موسسه لغتنامه دهخدا دانشگاه تهران
تهران, تهران
خیابان ولیعصر ، نرسیده به میدان تجریش ، ایستگاه پسیان ، موقوفات دکتر محمود افشار پلاک 3011