کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تهران, تهران
تهران - خیابان ولیعصر (ع) - پایین تر از میدان ولیعصر (ع) - خیابان دمشق - پلاک9 .