کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
قم, قم
قم - میدان معلم - مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام - طبقه سوم.