كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا (س)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا (س)
کرمانشاه, كنگاور
كنگاور - میدان امام خمینی (ره) خیابان شهید مطهری - كوچه شهید چمران - پلاك 3.