كتابخانه مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر (س)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر (س)
تهران, تهران
تهران - خیابان وحدت اسلامی - پایین تر از چهار راه وحدت اسلامی - روبروی اداره آگاهی - خیابان شهید پهلوان حسن - پلاك 59 .