كتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
كتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
قم, قم
قم مقدسه - خیابان انتهای بلوار امام موسی صدر - نبش میدان نواب صفوی- مجموعه تالار مرکزی شهر