كتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
كتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
قم, قم
قم مقدسه - خیابان شهید فاطمی (دورشهر)- كوچه شماره 1- جنب كلانتری 11.