كتابخانه تخصصی دفاع مقدس
كتابخانه تخصصی دفاع مقدس
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - بلوار امامت - روبروی امامت 18 - پارك ملت – مجنمع فرهنگی امام رضا(ع).