كتابخانه تخصصی قرآنی سازمان دارالقرآن الكریم
كتابخانه تخصصی قرآنی سازمان دارالقرآن الكریم
تهران, تهران
تهران- ميدان امام حسين (ع)- خيابان خواجه نصيرالدين طوسى - شماره 85 - سازمان دارالقرآن‌الكريم.