كتابخانه تخصصی مطبوعات آستان قدس رضوی (ع)
كتابخانه تخصصی مطبوعات آستان قدس رضوی (ع)
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - حرم مطهر رضوى- ضلع شرقي دور برگردان طبرسى- ساختمان بنياد پژوهشهاي اسلامي قدس رضوى- مديريت امور اسناد ومطبوعات- گروه مطبوعات-كتابخانه تخصصی مطبوعات