كتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی (ع)
كتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی (ع)
خراسان رضوي, مشهد
مشهد- حرم مطهر- بست شیخ طوسی- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- طبقه منهای یک