كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت
كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت
قم, قم
قم - خيابان سميه - بين كوچه 26 و 28 - مركز تحقيقات حج.