كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت
كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت
قم, قم
قم مقدسه - بلوار عمار ياسر - خيابان شهيد قدوسي - روبروي مرکز خدمات حوزه هاي علميه - حوزه نمايندگي ولي فقيه در حج و زيارت - پژوهشکده حج و زيارت - طبقه 2 - کتابخانه و اسناد