كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام حسن مجتبی (ع)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام حسن مجتبی (ع)
تهران, تهران
تهران - بزرگراه آیت الله سعیدی - جنب درب جنوبی امامزاده زید (ع).