كتابخانه عمومی علامه امینی
كتابخانه عمومی علامه امینی
آذربایجان شرقی, تبریز
تبریز - شهرك ارم - خيابان بهشت - جنب پاسگاه شماره 21 .