كتابخانه عمومی شهيد حميد باكري سردرود
كتابخانه عمومی شهيد حميد باكري سردرود
آذربایجان شرقی, تبریز
سردرود - خيابان امام خميني (ره) - ميدان يا علي (ع)- جنب اداره برق.