كتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی
كتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی
آذربایجان شرقی, زنوز
مرند، شهر زنوز. خيابان امام خمینی (ره)، روبروي مسجد جامع.