كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه صنعتي سهند
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه صنعتي سهند
آذربایجان شرقی, تبریز
تبريز - شهر جديد سهند - دانشگاه صنعتي سهند - كتابخانه مركزى.