كتابخانه آستان حضرت عبدالعظيم حسنى (ع)
كتابخانه آستان حضرت عبدالعظيم حسنى (ع)
تهران, شهر رى
شهرری – آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) - بست شمالی (درب شماره 9) - كتابخانه مركزی آستان مقدّس حضرت عبد العظیم (ع).