كتابخانه عمومي اميرخيزى
كتابخانه عمومي اميرخيزى
آذربایجان شرقی, تبریز
تبریز - خيابان مفتح - روبروي مخابرات شهيد قاضي طباطبايي - داخل پارك آزادگان.