كتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)
كتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)
لرستان, خرم آباد
خرم آباد - گلدشت شرقی - خیابان فردوسی - كتابخانه حضرت مهدی(عج).