كتابخانه عمومي زهرائیه نجف آباد
كتابخانه عمومي زهرائیه نجف آباد
اصفهان, نجف آباد
اصفهان - نجف آباد - ابتدای خیابان فردوسی شمالی - کوچه شهید کسمایی - پلاک 14.